Woordenlijst C christelijke louboutin zwarte pompen

Woordenlijst C
~cabotage:
eigenlijk: het scheepvaartverkeer (over zee) tussen kustplaatsen van hetzelfde land.
Iets ruimer: het scheepvaartverkeer tussen de kustplaatsen van het moederland en overzeese gebiedsdelen.
In de binnenvaart: het vervoer tussen binnenlandse begin- en eind bestemmingen verricht door buitenlandse schepen.

~cachou, catechou, katsjoe:
aftreksel gemaakt door het kernhout van de Acacia catechu uit te koken en daarna het aftreksel in te dampen. Deze soort noemt men Bombay cachou. Bij de Bengaalse cachou gaat men uit van de noten van de Areca catechu. Cachou vormde met eek of run een belangrijk bestanddeel van taan. Men kende verschillende merken en kwaliteiten. Deze werden ondermeer koek, drijfcachou, locomotieve en gembier genoemd.
De term wordt soms verward met caoutchouc.
Sommige bronnen beweren dat cachou 'op het laatst' taan geheel vervangen heeft. Of deze bewering correct is, is mij nog niet bekend.
Cachou is pas sinds 1858 in Nederland in gebruik gekomen. Daarvoor gebruikte men voornamelijk eikenhout extracten.
Bron: Dr. Th. H. van Doorn, Terminologie van Riviervissers in Nederland.

In Frankrijk kent men de stof onder meer als pastilles voor een frisse adem.
Gerelateerde termen: bolussen, tanen.

~cachouen:
een visnet met cachou verduurzamen. Zie ook tanen. Overige termen inzake het vistuig >.
Genoemd in: Dr. Th. H. van Doorn, Terminologie van Riviervissers in Nederland.


~Cage: oude schrijfwijze voor Kaag.

~caisson:
(meestal) betonnen constructie, die waterdicht en daardoor drijvend wordt gemaakt, om over water vervoerd te worden en op de plaats van bestemming afgezonken wordt.
Caissons worden meestal gebruikt als dam, soms ook als fundatie voor een brug of iets dergelijks. Een speciale vorm van het caisson is het tunnelsegment. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog werden er caissons gebruikt die oorspronkelijk bedoeld waren voor de constructie van landingshavens te Normandië. Dit waren de Beetle, de Intermediate en de Phoenix.


~calamiteitensteiger:
voor de binnenvaart bedoelde tijdelijke ligplaats die door de diverse hulpdiensten kan worden gebruikt om hun taken uit te oefenen.
In veel gevallen is de autosteiger of auto-afzetplaats tevens het op- en afstappunt voor hulpdiensten. In enkele gevallen zijn er enige aanpassingen noodzakelijk geweest.


~campagne:
zie kampagne.

~campagnevaart:
het onder contract vervoeren van seizoen gebonden producten, zoals suikerbieten, pakstro en aardappelen en de eventuele afval producten hiervan. [T> Evenredige Vrachtverdeling.]

~campagneroef:
minder bekende term voor paviljoenroef, een verhoogd paviljoen, een verzonken roef die het achterste deel van het schip geheel beslaat.

~Camaliewandt:
oude schrijfwijze voor kommaliewant.

~Canadier:
zie Franse motor.


~Canal-du-Nordschip, Canal-du-Nordspits:
maatschip, 52 à 55 x 5,7 x 2,5m ca. 500 ton. Het model is ongeveer gelijk aan dat van de spits, maar dan wel met een veel scherper voorschip. De moderne Canal-du-nord schepen staan bekend als superspits.
Zelfs onder kenners is men het er niet altijd over eens welke maten nu eigenlijk bij het canal-du-nordschip en welke bij de sambrespits horen.


~canvas, kanvas, kanefas:
eigenlijk zwaar doek gemaakt van hennepvezels (cannabis), later uitgebreidt tot al het zeildoek van natuurlijke vezels.
De term 'Kanefas' wordt onder meer door Nicolaas Witsen gebruikt.

Gerelateerde teremn: kleed, dekkleed, gonjekleed.

~caoutchouc, kaoetsjoek:
sap van de rubberboom mogelijk gebruikt bij de vervaardiging van taan.
Mogelijk verwarren diverse bronnen het met cachou, dat in iedergeval voor de bereiding van taan gebruikt wordt.

~carbol:
officieel: fenol. Ook carbolzuur genoemd.
In de binnenvaart gebruikt men het woord veelal voor alles wat maar naar koolteer ruikt. In het bijzonder wordt van (afval)water dat door fenolen verontreinigd is, gezegd dat er 'carbol' in zit.
Carboleum/carbolineum bevat carbol/fenol.
.
~carboleum, carbolineum:
steenkooldestilaat dat geschikt is om hout en touw te conserveren. Carbolineum is de officiële benaming. Andere benamingen zijn creosootolie, teerolie en carbol. Het wordt, om het impregnerend vermogen te vergroten, vaak verdund op de markt gebracht. De verdunning die men voor het tanen gebruikt, noemt men taancarbolineum.

~carboleümen:
ter bescherming tegen de rietworm de getaande visnetten met taancarboleum behandelen. In plaats van netten te tanen, werden ze ook wel gechromeerd.
Genoemd in: Dr. Th. H. van Doorn, Terminologie van Riviervissers in Nederland.


~carbuur:
Vlaamse term voor een kooktoestel in de vorm van een carbidvergasser.
Ondermeer genoemd in: De Spits, door Waander Devillé. (online masterscriptie)

~carbolzalm:
zalm die naar carbol ruikt en smaakt.

~ cardan, cardanring, cardanusring, cardanische ophanging:
Klik hier
voor
afbeelding
een constructie met twee haaks op elkaar staande assen waardoor, in zekere mate, draaiing in alle richtingen mogelijk is. In de binnenvaart gebruikt voor zaken, die min of meer, 'waterpas' moeten blijven, zoals olielampen en kompassen.

~cardanstuurwerk:
stuurwerk dat gebruik maakt van assen en een haakse overbrenging (vaak het differentieel van een vrachtwagen) naar de roerkoning. [A>]

~cardanusring:
zie bij cardan

~cardinaalstelsel, cardinaalsysteem:
Klik hier
voor
afbeelding
systeem voor het plaatsen van boeien en bakens , waarbij de delen van het vaarwater die NIET bevaarbaar zijn gemarkeerd worden.
Het cardinaalstelsel maakt in hoofdzaak gebruik van geel-zwarte bakens met topteken. Het topteken geeft aan in welke positie ten opzichte van het 'gevaar' de boei/ton/baken ligt of staat.


~Caréne-inhoud:
de inhoud van het ondergedompelde deel van het schip; dus de inhoud van het onderwaterschip op een bepaald moment.

~cargadoor:
in de binnenvaart zelden gebruikte term voor bevrachter.
Oorspronkelijk de man die in de stad bij hoge bruggen klaar stond om tegen betaling, de man achter de kar te helpen om tegen de brug op te komen. De kar-ga-door had voor dat doel een eind touw, voorzien van een haak, die aan de as van een kar geslagen kon worden.


~carldoek:
zie karreldoek.

~carlteer:
zie: bruine teer.

~carnavalslicht
3-kleurig navigatielicht. Heklicht en beide boordlichten in 1 lantaarn vereenigd.

~carterpomp:
pomp waarmee men smeerolie uit het carter kan pompen.
Daar scheepsdiesels met hun carter zowat op het vlak staan, kan men de olie moeilijk aftappen en zal men dus moeten pompen.


~cartouche: ~
dynamietpatroon die men gebruikt om vis massaal te verdoven.
Het spreekt voor zich dat dit een verboden vismethode is.


~carweel:
oude schrijfwijze voor karveel.

~casco
een in aanbouw zijnd schip waarvan al het ijzerwerk, maar ook niet meer dan dat, gereed is of een bestaand vaartuig wat in een soortgelijke staat verkeert.
TECHNISCH VAARKLAAR CASCO
: casco waarin de voortstuwing en besturing met alles wat daarbij hoort, reeds geplaatst zijn.

~cascoreglement:
verzekeringsreglement waarin de clausules betreffende het casco(2), aldanniet inclusief spijkervaste betimmering(1), opgenomen zijn.

~cascoverzekering:
een verzekering die de schade aan het schip, spijkervaste betimmering en werktuigen dekt.

~cat:
1> Caterpillar.
2> catamaran.

~catamaran, cat:
Klik hier
voor
afbeelding
vaartuig met twee, meestal smalle, met zekere tussenruimte geplaatste en door een ruim boven het water liggende constructie (dek) verbonden rompen. In de binnenvaart zijn er tegenwoordig enkele snelle veerboten en een enkele rondvaartboot met een catamaran-achtige romp. De catamaranconstructie werd echter al begin twintigste eeuw toegepast bij het motorveer te Nijmegen.
Verbastering van kattumaram, kantimaroen in verouderd Nederlands, en wat samengebonden boomstammen betekend of van kola maram, een vissersvaartuigje van de Coromandelkust dat uit een aantal met elkaar verbonden boomstammen/kano's bestond. [A>] Wanneer er geen ruimte tussen beide rompen overgelaten is spreekt men van een duoromp.
Gerelateerde termen: éénrompsschip, meerrompsschip, duoromp, swath.
Het begrip twee ligt niet opgesloten in het woord catamaran, ook wat men een trimaran noemt is, in feite, een catamaran.


~catechou: cachou.

~Caterpillar, cat:
Amerikaanse fabrikant van onder meer scheepsdiesels. [Menu Afbeeldingen >]
Caterpillar dient uitgesproken te worden als 'ketterpiller'.


~cattuig:
tuigage met alleen een grootzeil. Mogelijk een watersportersterm.

~cavitatie:
Klik hier
voor
afbeelding
verschijnsel dat bij schroeven optreedt wanneer het water te veel versneld wordt. Hierbij kan het materiaal waarvan de schroef gemaakt is sterk aangetast worden. Cavitatie is meestal zichtbaar in de vorm van bellensporen. [T>Schroeven.]

~C.C.R.: zie Centrale Commissie voor de Rijnvaart.

~CeBoSiNe, Centale Bond van Scheepsbouwmeesters in Nederland, C.B.S.N.:
belangenorganisatie van werkgevers in de scheepsbouw.

~cel:
gesloten cel
: in de containervaart; een door zware profielen begrensde ruimte waarin een container geplaatst kan worden.

~cementbak:
zie cementduwbak.

~cementduwbak, cementbak:
Klik hier
voor
afbeelding
duwbak ingericht voor het vervoer van cement.

~cementoverslagschip:
vaartuig ingericht voor het overslaan van cement. Vaak een cementpompboot.
Ook zuigpersschip of vacuumboot genoemd.


~cementpompboot:
Foto: Leo Schuitemaker.">Klik hier
voor
afbeelding
vaartuig dat met behulp van een vacuümpomp cement verpompt. Ook vacuümpompboot en cementzuiger genoemd. [A> scheepsportret.]
Zie ook cementoverslagschip.

~cementtanker:
Klik hier
voor
afbeelding
vrachtschip (ketelschip) dat speciaal inricht is voor het vervoer van onverpakt cement. Het schip beschikt daartoe over ladingtanks waar los cement in- en uitgepompt (geblazen, gezogen) kan worden. [A>]

~cementvaart:
de scheepvaart met betrekking tot het vervoer van cement.
Gerelateerde term: de grijze vloot.

~cementzak:
linnen zakje gevuld met cement, waarmee men na de eerste keer teren de nog plakkende teer beklopt, om bij de tweede keer te kunnen zien wat men al wel en nog niet gedaan heeft.
Behalce cement werd ook wel talk en gipspoeder gebruikt. Dat waren dan meestal reststoffen uit een ander productieproces.

~cementzuiger:
ander woord voor een cementpompboot.
Term aangetroffen in de liggers van de meetdiensten.


~C.E.M.T., Conférence Européenne des Ministres de Transport, Europese Overeenkomst van de Ministers van Vervoer:
Overeenkomst waarin onder meer een klasse indeling van vaarwegen vastgelegd is.
Deze klasse indeling is thans (2008) als volgt:
klasse standaardschepen
type lengte
(max., m)
breedte
(max., m)
diepgang
(max., m)
tonnage
(ton)
hoogte
(max., m)
0 Kleine vaartuigen <250
I Spits 38,5 5,05 2,2 250-400 4
II Kempenaar 50-55 6,6 2,5 400-650 4-5
III Dortmund-Eemskanaalschip 67-80 8,2 2,5 650-1000 4-5
IV Rijn-Hernekanaalschip 80-85 9,5 2,5 1000-1500 5-9,1
Va Groot Rijnschip 95-110 11, 4 2,8 1500-3000 5-9,1
Vb
VIa
VIb 140 15 3,9 7-9,1

klasse louboutins en ofertan="5" rowspan="1">Duwstel
lengte
(max. m)
breedte
(max. m)
diepgang
(max. m)
tonnage
(ton)
hoogte
(max. m)
IV 85 9,5 2,5-2,8 1250-1450 5,25-7
Va 95-110 11,4 2,5-4,5 1500-3000 5,25-9,1
Vb 172-185 11,4 2,5-4,5 3200-6000 5,25-9,1
VIa 95-110 22,8 2,5-4,5 3200-6000 7 - 9,1
VIb 185-195 22,8 2,5-4,5 6400-12000 7-9,1
VIc 270-280 22,8 2,5-4,5 9600-18000 9,1
193-200 33-34,2 2,5-4,5 9600-18000 9,1
VII 285 33 2,5-4,5 14500-27000 9,1
195 34,2 2,5-4,5 14500-27000 9,1

~cent:
zie bij sent.

~centenaar, centner, crs:
oude gewichtsmaat van 100 pond dus (afhankelijk van welk pond) ca. 45,8 kg. Zie ook tolcentenaar. Na de Franse tijd werd de centenaar 100kg groot.

~centimeterlijst:
bij de meetbrief behorende tabel waarin, per centimeter inzinking de totale waterverplaatsing van het vaartuig vermeld is.

~centlijn:
zie bij sent.

~centner, crs:
zie centenaar.

~Centraal Baggerbedrijf:
In 1935 opgerichtte organisatie die de belangen van baggeraars behartigde. Zie verder Vereniging Centrale Baggerbedrijf.

~Centraal Bureau Rijn- en Binnenvaart, C.B.R.B.:
de grootste werkgevers- en ondernemersorganisatie in de binnenvaart in Nederland. De organisatie werd in 1929 opgericht en bestaat heden (2014) nog steeds. [E>]

~ Centraal Informatiepunt Bestrijding IJs, C.I.B.IJ:
in 1993 door de Koninklijke Schippers Vereniging Schuttevaer opgerichte stichting ter bevordering van de scheepvaart bij ijsgang.

~centraalsmeerapparaat:
Klik hier
voor
afbeelding
1> door de motor aangedreven smeeroliepompje met daarin een aantal druppelaars, waarmee een aantal smeerpunten van olie voorzien wordt. [A> foto's en uitleg]
Iets afwijkend van constructie en gebruik maar uiterlijk weinig verschillend is het druksmeerapparaat.


2> centraal vetsmeerinrichting: zie smeerautomaat.

~centraalsmering:
1> smeersysteem bij stoommachines en oude langzaamlopendescheepsdiesels, waarbij een door de motor aangedreven smeeroliepompje een aantal smeerpunten van olie voorziet.  Zie verder bij centraalsmeerapparaat.
Alhoewel ook de modernere motoren (meestal) vanuit één punt van smeerolie voorzien worden, spreekt men daarbij zelden van centraalsmering. Aangezien bij deze systemen de smeerolie door de motorcirculeert, spreekt men meestal van circulatiesmering.


2> handbediend oliepompje met leidingsysteem waarmee de tuimelaars van dieselmotoren opgezette tijden van olie moeten worden voorzien. Slechts op enkele oudere motoren toegepast.

3> smeerautomaat.

~centraal-vetsmeerinrichting: smeerautomaat.

~Centrale Commissie voor de Rijnvaart, C.C.R., Centrale Rijnvaartcommissie
in 1816 opgerichte volkenrechtelijke organisatie van de ondertekenaars van de acte van Mannheim, die uiteindelijk alles, met betrekking tot de Rijnvaart, regelt. Voor dat doel heeft zij een aantal Rijnvaartcommissies benoemt. [E>]
De oprichting van de CCR was een direct gevolg van het congres van Wenen in 1815. De commissie heeft tot taak de vrije en veilige vaart op de Rijn te waarborgen. In vervolg daarop werd in 1831 de Acte van Mainz opgesteld en ondertekend.


~Centrale Rijnvaartcommissie: zie C.C.R.

~certer:
oud Nederlands voor bouwbestek.

~certificaat van deugdelijkheid:
eertijds de officiële naam van het scheepsdocument dat men verkrijgt na een keuring betreffende deugdelijkheid en uitrusting van het schip, meestal werfrapport, scheepsattest of klopbrief genoemd. Voor zover bekend werd dit certificaat opgevold door het certificaat van onderzoek.

~certificaat van onderzoek, c.v.o.:
scheepsdocument, dat afgegeven wordt wanneer een schip aan de eisen, welke onder meer in de binnenschepenwet gesteld worden, voldoet.
Zie ook: E>Artikel op de Wikipedia.
Gerelateerde termen: werfrapport, scheepsattest, klopbrief.

~Chaland:
1> Frans woord voor een vrachtschip in het algemeen.

2> soms gebruikt als 'synoniem' voor Waal.

~charter:
1> synoniem voor bevrachtingsovereenkomst.

2>
IN CHARTER VAREN
: onder contract, een aantal reizen voor één en dezelfde verlader maken. 

~charteren:
geregeld met betalende passagiers varen.
De term wordt alleen gebruikt voor de schepen uit de chartervaart.


~charter-partij, charterpartij:
synoniem voor bevrachtingsovereenkomst.

~charterschip
1>
voormalig, thans weer zeilend, bedrijfsvaartuig of  daarop gelijkende schip, dat met betalende passagiers vaart. [A>]
Term aangetroffen in de liggers van de meetdiensten.

Zie ook vakantieschip.

2> een vrachtschip dat door een verlader ingehuurd is om een lading in meerdere reizen te vervoeren.

~chartervaart:
1> sinds ca. 1970: het varen met betalende passagiers op voormalige, thans weer zeilende, bedrijfsvaartuigen of  daarop gelijkende schepen.

2> contractvaart.

~Chemgas:
Klik hier
voor
afbeelding
Rederij van binnenvaartgastankers. In augustus 1965 ontstaan als dochtermaatschappij van het samenwerkingsverband tussen Rederij "van Ommeren" en rederij "Vulcaan". Beide rederijen waren al op beperkte schaal actief in het transport van gas, doch Chemgas werd de eerste rederij die zich uitsluitend op het transport van gas toelegde. Inmiddels is Chemgas de belangrijkste, en de toonaangevende gasvervoerder op de West-Europese binnenwateren. Sinds 1985 is Chemgas eveneens actief in de zeevaart, terwijl de dochtermaatschappij CFT Gaz sinds 1991 in het vaargebied van de Rh
calçados femininos
恋人たち
Продажа louboutin
män christian louboutin
 • Home
 • Dames
 • Pumps

Bestsellers

 1. Goedkoop Damesschoenen valentino...
 2. Elegant Heren schoenen pierre...
 3. Elegant Dames schoenen prada...
 4. Elegant Heren schoenen adidas...
 5. Elegant Heren schoenen...
 6. Goedkoop De schoenen van vrouwen...
 7. Klassiek De schoenen van vrouwen...
 8. Korting Heren schoenen tom ford...
 9. Mode Damesschoenen vanessa bruno...
 10. Mode De schoenen van vrouwen...

Categorie

Dames (2997)
Balletschoenen (283)
Dansschoenen (13)
Laarzen (662)
Leren schoenen (321)
Open sandalen (479)
Pumps (418)
Slippers (13)
Sneakers (452)
Sportschoenen (46)
Veterschoenen (310)
Heren (1993)
Buckle schoenen (31)
Enkel laarzen (189)
Laarzen (40)
Leren schoenen (247)
Sandalen (20)
Slippers (20)
Sneakers (761)
Sportschoenen (79)
Veterschoenen (606)

Aanbiedingen  [lees meer]


Mode De schoenen van vrouwen fendi leren schoenen - zwart
€206.8  €93.0

Promoties De schoenen van vrouwen flamingos leren schoenen - wit, ivoor
€207.7  €93.9


Productfoto Artikel- Prijs

Elegant Dames schoenen pura lopez pompen - zwart

Art.nr: 5489297 kleur: zwart en belangrijkste materiaal: wit leer seizoen: all seasons hak hoogte: hoog (> 7cm) - stijl: minimalistisch chic sandrine 4982 zegt het artikel: mooie schoenen van zwart lakleer en blauw satijn textiel nacht bicolor. zeer...
€152.3  €69.2

Elegant Damesschoenen burberry plateau-pompen - brown

Art.nr: 5799127 kleur: bruin belangrijkste materiaal: leer seizoen: autre hak hoogte: hoog (> 7cm) - stijl: autre lena 11 zegt thuis artikelen: gooien 2 keer. perfecte staat zeer comfortabel, uitstekende val. hak 12 cm platform 2cm versierd bruine...
€202.4  €92.0

Elegant Damesschoenen calvin klein pumps - zwart

Art.nr: 4544515 kleur: zwart en belangrijkste materiaal: leer seizoen: all seasons hoge hak: hoog (> 7cm) stijl: minimalistisch chic dgge zegt het artikel: leer met hoge hakken suède zwarte pumps calvin klein onberispelijke staat, niet gedragen, nog in...
€164.8  €74.9

Elegant Damesschoenen christian louboutin plateau-pompen - tierprint

Art.nr: 4610387 hoofdhoogte: hoog (> 7cm) stijl: glamour color: tierprint belangrijkste materiaal: leer seizoen: all seasons terry charles zegt tegen de artikel: _27_ model maggie 140 cm zwart leer en luipaard patroon veulen versterking aan de voorzijde...
€223.5  €100.5

Elegant Damesschoenen christian louboutin pumps - blauw, marineblauw

Art.nr: 4884946 - kleur: blauw, marineblauw, ... stijl: minimalistisch chic hak: andere belangrijkste materiaal: python seizoen: all seasons calicali zegt het artikel: model ron ron 10cm python blauw nieuwe - ongedragen verkocht in de doos en stofzak ...
€226.7  €101.5

Elegant Damesschoenen christian louboutin pumps - naakt

Art.nr: 5382700 - kleur: naakt - belangrijkste materiaal: leer seizoen: all seasons hoge hak: hoog (> 7cm) stijl: glamour boche zegt: items: verkoop schoenen van christian louboutin "nieuwe eenvoudige pump naakt" in zeer goede staat, want heel weinig...
€229.3  €105.3

Elegant Damesschoenen christian louboutin pumps - rood, bordeaux

Art.nr: 4767523 - kleur: rood, bordeaux belangrijkste: glanzend leer seizoen: autre hak hoogte: hoog (> 7cm) - stijl: autre maxou227245 zegt het artikel : _16045_ follies pieken in de papaver kleur (rood metallic), 37,5, 10 cm hoog, zeer goede staat op...
€222.5  €99.6

Elegant Damesschoenen emporio armani pumps - zwart

Art.nr: 5055135 kleur: zwart en belangrijkste materiaal: leer seizoen: autre hoogten: midden hoog (2 tot 7 cm) - stijl: autre nadège 6.118.751 zegt: artikelen: pompen empororio armani zwarte lamsleer met uitsparing versierd met een kleine knoop...
€159.9  €71.1

Elegant Damesschoenen jil sander pompen - bruin

Art.nr: 5367204 kleur: bruin belangrijkste materiaal: leer seizoen: herfst - winter hak hoogte: hoog (> 7cm) - stijl: minimalistisch chic leven is te kort zegt het artikel: chocolade pompen jil sander maakte in italië weergegeven maat 36, mogen ze een...
€157.6  €71.1

Elegant Damesschoenen jimmy choo peeptoes - goud, brons, koper

Art.nr: 5774779 kleur: goud, brons, koper belangrijkste materiaal: leer in het seizoen: autre hak hoogte: hoog (> 7cm) - stijl: autre odette / charlene239083 zegt tegen de artikel: jimmy choo hakken beige en gouden. zeer elegant en comfortabel vertaald...
€214.9  €97.7

Elegant Damesschoenen jimmy choo plateau-pompen - zwart

Art.nr: 5338438 kleur: zwart en belangrijkste materiaal: leer seizoen: all seasons hak hoogte: hoog (> 7cm) stijl: minimalistisch chic natacha 92500154 zegt tegen het artikel: vertaalde de oorspronkelijke tekst in het frans
€190.6  €88.2

Elegant Damesschoenen jimmy choo pompen - goud, brons, koper

Art.nr: 5734889 kleur: goud, brons, koper belangrijkste materiaal: klatergoud seizoen: all seasons hoogte: hoog (> 7cm) - stijl: glamour charlotte 3193 zegt het artikel: heels - goud - maat 39 in zeer goede staat. verkocht met originele doos en stoffen...
€212.1  €94.8

Zonder-Censuur

zaterdag 19 juli 2014

  http://volkstribunaal.vrije-mens.org/ Meld je aan als aspirant Jurylid   Zie Tevens http://aangifte-regering.blogspot.com   http://ntblauwbloed.blogspot.com www.sdnl.nl     6 juli 2015The Day After  NAI  or  OXI


Naar het voorbeeld hoe echte Democratie werkt, kunnen we ook een referendum houden.
Wat we nodig hebben is een site waar gestemd kan worden.
We kijken van alle personen die stemmen, welke stem ze naar voren brengen.
Willen we uit de EU?                                                                                                       Ja ( Nai )   of     Nee    ( Oxi )
Willen we de Democratie in Nederland herstellen?                                               Ja ( Nai )   of     Nee    ( Oxi )
Gaan we ons eigen geld creëren zonder de FED?                                                 Ja ( Nai )   of     Nee    ( Oxi )
Gaan we gemeenteraden kiezen die luisteren naar de bevolking?                   Ja ( Nai )   of     Nee    ( Oxi )
Kiezen we ook zelf Burgemeesters?                                                                         Ja ( Nai )   of     Nee    ( Oxi )
Gaan we bestaande Politieke partijen die hebben geregeerd uitsluiten van deelname aan de nieuwe politiek?                                                                                                                         Ja ( Nai )   of     Nee    ( Oxi )
Voeren we een Onvoorwaardelijk basisinkomen in?                                           Ja ( Nai )   of     Nee    ( Oxi )
Gaan we een nieuwe grondwet maken die door een constitutioneel hof die deze gaat bewaken en de mensenrechten gaat respecteren?                                                                     Ja ( Nai )   of     Nee    ( Oxi )
Laten we Rechtspersonen voor de mens afschaffen.                                           Ja ( Nai )   of     Nee    ( Oxi )
We alle onschendbaarheid van politici en bankiers afschaffen?                        Ja ( Nai )   of     Nee    ( Oxi )
Deelname aan de EU, Nato, VN, IMF beëindigen?                                                Ja ( Nai )   of     Nee    ( Oxi )
Allen grote bedrijven verplichten om te decentraliseren naar iedere provincie, en belasting laten betalen zoals ook de bevolking dit doet om het nieuwe systeem draaiden te houden.                                                                                                                               Ja ( Nai )   of     Nee    ( Oxi )
Alle privatiseringen terug draaien, daar deze toekomen aan de bevolking en niet aan mensen die ongelimiteerd geld hebben gedrukt uit het niets om ons zo verder te Bestelen.                                                                                                                        Ja ( Nai )   of     Nee    ( Oxi )
Alle overheden, Bedrijven, Banken, hebben geen macht als ze zonder bevolking zijn die hun steunt.
 
    30 Mei 2015
Beste bijstand ontvangers, kom in actie tegen herinvoering van de Slavernij.
Op 17 Juni zal er op het Brandenberg college te Landgraaf een bijeenkomst  georganiseerd worden, om 18:00 adres Graafstraat 10 te Landgraaf. Info: klantvragen@isdbol.nl   Dit om een invulling te gaan geven op de Participatiewet. Dit is een ultiem moment om bewust te worden en ons te organiseren tegen deze illegale wet die vanuit het kabinet is opgelegd. Zie: Jetta Klijnsma PvdA. Alleen een basisinkomen lost alle sociale en maatschappelijke problemen op. Daarom willen we deze avonden gebruiken om de mensen bewust te maken van hun mogelijkheden om hier verzet tegen aan te tekenen. Deze wet mag enkel door een beëdigd Ambtenaar aan de WWB ontvanger verteld worden.
Is deze Ambtenaar niet beëdigd zal hij niet bevoegd zijn namens de overheid een illegale wet uit te willen voeren. Is hij bevoegd kan een ieder die zich bedreigd voelt om zijn minimum bestaansrecht te verliezen, aangifte tegen deze Ambtenaar doen bij de politie in uw woonplaats, en zich beroepen op Artikel 365 Sr machtsmisbruik, Artikel 366 Sr knevelarij, Artikel 80 Sr samenspannen, Artikel 137c Sr 1) Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie. 2) Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd.
  Mocht de politie van dit misdrijf geen aangifte willen opnemen, dan kunt u tegen deze politie Ambtenaar een Artikel 12 SV procedure starten, tevens met een meldklacht 381 formulier zich wenden tot de burgemeester van uw gemeente, op een dwangsom van € 1000.-- per dag dat u geen aangifte mag indienen. Ambtenaren die kennisdrager zijn van deze feiten, behoren volgens Artikel 162 Sr aangifte te doen tegen hun collega's die misbruik maken van WWB-ontvangers . Als het OM besluit om geen vervolging tegen de Persoon/ Personen in te stellen, dan kunt u in beklag gaan bij de Hoge Raad. Tevens is het zaak dat de gemeente alle openheid geeft over de aard van deze werkzaamheden, bij welke bedrijven, en wie de meest begunstigden zijn. Als we deze gegevens hebben kunnen we met al deze ondernemers een gesprek gaan hebben. Als mensen tewerkgesteld worden betekent het dat er werk is. Als er werk is betekent het ook dat men aanspraak kan maken op het wettelijk minimum loon, leeftijd per maand voor 36 tot 40 uur per week. Bij een leeftijd van 23 jaar en ouder € 1.501,80.  Mocht een werkgevers zich niet aan willen houden, omdat er met de uitkeringsinstantie afspraken gemaakt zijn, zal deze uitkeringsinstantie dit loon moeten gaan betalen. Om alle zaken open en transparant te houden is het verstandig, dat alle gegevens van betrokken ambtenaren, en bedrijven verzameld gaan worden in een lijst. Met naam en toenaam, adres zaak en privé, om op ieder moment een direct contact met de verantwoordelijke personen te kunnen hebben.
  Bijstandsgerechtigden: Klaag ambtenaren aan wegens dwangarbeid
Lucifers in doosjes doen, gordijnhaakjes aanzetten, papiertjes prikken, en schoffelen in het park. Op grond van de Wet Werk en Bijstand ( WWB ) kunnen gemeenten alle bijstandsgerechtigden dwangarbeid opleggen . Wie niet werkt, zal niet eten, aldus de keiharde neoliberale ideologie, ofwel: “kleerhangers sorteren of creperen ” . Dwangarbeid staat op gespannen voet met het grondwettelijke recht op een vrije arbeidskeuze, en met internationale mensenrechtenverdragen.
Sinds de invoering in 2004 van de Wet Werk en Bijstand ( WWB ) kan elke bijstandsgerechtigde verplicht aan het werk worden gezet. Maar in een aantal rechtszaken tegen deze dwangarbeid heeft de rechter de bijstandsgerechtigde in het gelijk gesteld en moesten de betrokken gemeenten bakzeil halen. Volgens de WWB is verplichte arbeid weliswaar toegestaan, maar alleen als de bijstandsgerechtigde met dat werk meer perspectief op de arbeidsmarkt krijgt en als het gaat om een re-integratietraject dat op het betrokken individu is toegesneden, “maatwerk” dus. Vaak blijkt niet aan die twee voorwaarden te zijn voldaan, omdat bijstandsgerechtigden standaard worden gedumpt in zinloze en geestdodende “Work First”-projecten.
In dat soort gevallen handelen ambtenaren van de betrokken gemeentediensten dus in strijd met de WWB . Freelance journalist Louis van Overbeek adviseert bijstandsgerechtigden die met ongeoorloofde dwangarbeid te maken krijgen om aangifte te doen bij de politie wegens “ambtsmisbruik” van gemeente- ambtenaren.
Op grond van artikel 365 van het Wetboek van Strafrecht moet een ambtenaar “die door misbruik van gezag iemand dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden” worden gestraft met een gevangenisstraf of een geldboete. Gemeenten lappen de rechterlijke uitspraken tot nu toe aan hun laars. Daarom doen bijstandsgerechtigden er goed aan om de individuele ambtenaren die hen op de huid zitten met zinloze en geestdodende dwangarbeid, strafrechtelijk aan te pakken. Ze kunnen proberen om die ambtenaren veroordeeld te krijgen wegens machtsmisbruik. Zo krijgen ze mogelijk een effectief machtsmiddel in handen om het opleggen van dwangarbeid over de hele linie een halt toe te roepen. Gezien het huidige repressieve en stigmatiserende klimaat tegen werklozen is het wel van groot belang om zo’n strafrechtelijke procedure goed voor te bereiden met een strijdbare en deskundige advocaat of een steungroep voor bijstandsgerechtigden.
Het opbouwen van tegenmacht door bijstandsgerechtigden blijkt broodnodig, zoals ook Van Overbeek aangeeft. “Opvallend bij de invoering van de nieuwe, van staatswege verordonneerde arbeidsdwang in Nederland en andere Europese landen is de ongelooflijk gemakkelijke en brede acceptatie ervan in de samenleving. Gemor onder de bevolking valt nauwelijks te horen, pers en media zwijgen er nagenoeg over, juristen houden hun kaken op elkaar, vakbonden organiseren geen stakingen. Zelfs de leiders van de sociaal- democratische partijen hebben zich bekeerd tot de neoliberale arbeidsdwang.”
De opstellers van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens ( EVRM ), dat ook Nederland heeft ondertekend, namen overigens een veel principiëler standpunt in met betrekking tot dwangarbeid dan de Nederlandse wetgeving. Volgens artikel 4 van dat verdrag is van dwangarbeid al sprake als het werk vergezeld gaat van de dreiging met een vorm van straf, en als de bijstandsgerechtigde tegen zijn wil in moet werken. Dergelijke dwangarbeid is volgens het EVRM verboden. Uitzonderingen erop zijn niet mogelijk.  (bron: www.doorbraak.eu : Harry Westerink)
Kom op voor uw rechten, wij willen u hier graag bij helpen en van informatie voorzien. Laten we de krachten bundelen en geef u op bij wwb@vrije-mens.org Contact:   http://zondercensuur.blogspot.nl/    

advocatenkantoornass.nl

Verplichte tewerkstelling in strijd met mensenrechten?

Zoals bekend heeft de gemeente twee mogelijkheden om iemand die bijstand ontvangt of heeft aangevraagd, werkzaamheden te laten verrichten (dwangarbeid): het aanbieden van een voorziening, gericht op arbeidsinschakeling (artikel 9 lid 1 onder b van de Participatiewet (tot 1 januari 2015 Wet Werk en Bijstand) en het opdragen van maatschappelijk nuttige werkzaamheden (artikel 9 lid 1 onder b van de Participatiewet (tot 1 januari 2015 Wet Werk en Bijstand). In het laatstgenoemde artikel is bepaald dat de werkzaamheden niet mogen leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. Daarom kiezen de gemeenten meestal voor het aanbieden van een voorziening gericht op arbeidsinschakeling. Weliswaar staat daar tegenover dat de verplichte werkzaamheden er in dat geval moeten bijdragen de betrokkene aan normaal werk te helpen, maar de rechtspraak hanteert al geruime tijd het uitgangspunt dat het niet aan de belanghebbende maar aan het college is om te bepalen welke re-integratievoorziening voor de belanghebbende is aangewezen om het uiteindelijk beoogde doel (arbeidsinschakeling) te bereiken. In een uitspraak van 10 februari 2015 http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2015:343 geeft de Centrale Raad van Beroep aan dat wel vereist is dat het college maatwerk levert en de voorziening het resultaat is van een zorgvuldige, op de persoon toegesneden, afweging. Het lijkt er op dat in veel gevallen aan die laatste eis niet wordt voldaan, zoals bijvoorbeeld in het hier omschreven geval.

De Centrale Raad van Beroep oordeelde in die uitspraak dat het college een zorgvuldige, op de persoon van appellant toegesneden afweging had gemaakt, alvorens hem de functie van buurtservice medewerker aan te bieden. Daaraan lijkt in ieder geval niet te worden voldaan indien, zoals in het geval van de link hierboven en de video hieronder, de bijstandsklanten zo maar aan het papierprikken- worden gezet. https://www.youtube.com/watch?v=qiZxvf9bCmk#t=1384
 
Het belangrijkste onderdeel van de uitspraak is misschien rechtsoverweging 4.5. De Centrale Raad van beroep verwerpt het beroep op artikel 4 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en fundamentele vrijheden (EVRM). Dit artikel regelt het verbod op slavernij en dwangarbeid. De centrale Raad van beroep geeft aan dat pas sprake kunnen zijn van verplichte arbeid, zodra van een (beoogde) deelnemer aan een voorziening, gelet op alle omstandigheden, niet (meer) verlangd kan worden de opgedragen activiteiten of werkzaamheden te verrichten vanwege het excessief of disproportioneel belastende karakter ervan en/of het totaal ontbreken daaraan van enig perspectief richting arbeidsinschakeling. Dat was hier niet het geval of het is niet voldoende gemotiveerd of aangetoond, maar het is goed denkbaar dat dat in sommige gevallen, zoals bijvoorbeeld bij Werkloon, anders zou kunnen zijn. Aan het slot bevat de uitspraak nog overwegingen over de zwaarte van de opgelegde sanctie. De betrokkene heeft hier een risico genomen door de dwangarbeid te weigeren en vervolgens te gaan procederen, waardoor de betrokkene geruime tijd zonder geld is komen te zitten.. De veiligste manier is bezwaar te maken tegen de beschikking waarbij de dwangarbeid is opgelegd, en daarover te gaan procederen in plaats van over een sanctie die is opgelegd te gaan procederen.

Dit terwijl er we geen wettige regering hebben maar een criminele dictatuur. https://sites.google.com/site/universalfederationback/hitler-kabinet-geruisloos-voortgezet-vanuit-nederlands-grondgebied

Mail lijst: abartelds@divosa.nl ; akooiman@divosa.nl ; cb@divosa.nl ; cgoosen@divosa.nl ; coterlet@divosa.nl ; dodeweerd@divosa.nl ; gjongma@divosa.nl ; haas@divosa.nl ; hbrink@divosa.nl ; i.van.der.burgt@euroforum.nl ; i.van.der.burgt@sbo.nl ;  info@divosa.nl ; info@nvsi.nl ; j.e.talstra@zoetermeer.nl ; j.m.zock@sozawe.groningen.nl ; jongma@divosa.nl ; jtimmermann@divosa.nl ; k.mosselman@rsdkrh.nl ; k.van.oeffelen@hoe-zo.nl ; m.oosterhuis@sozawe.groningen.nl ; maaike@eend.nl ; msmid@divosa.nl ; mvteind@almere.nl ; overbeek@divosa.nl ; paas@divosa.nl ; persvoorlichting@divosa.nl ; phaas@divosa.nl ; receptie@divosa.nl ; robertjan@eend.nl ; s.groninger@breda.nl ; s.smeltink@hoe-zo.nl ; schrijver@divosa.nl ; secretariaat@divosa.nl ; slootweg@divosa.nl ; smid@divosa.nl ; sprank@divosa.nl ; SZwesej@SZW.Denhaag.nl ; t.berben@apeldoorn.nl ; t.meinema@movisie.nl ; timmermann@divosa.nl ; tspek@divosa.nl ; vhartogh@divosa.nl ; workshops@aeno.nl ; info@divosa.nl ; abartelds@divosa.nl ; cb@divosa.nl ; cgoosen@divosa.nl ; coterlet@divosa.nl ; dijk@divosa.nl ; dodeweerd@divosa.nl ; gjongma@divosa.nl ; haas@divosa.nl ; hbrink@divosa.nl ; 1opdemiddag@avro.nl ; 1opdemiddag@kro.nl ; 1opdemiddag@ncrv.nl ; a.miedema@pragma-advies.nl ; ad@ad.nl ; alg.sec@vvd.nl ; algemeen@eemsmond.nl ; algemeen@slochteren.nl ; ALV@vng.nl ; amsterdam.newsroom@reuters.com.nl ; andries.kok@vng.nl ; angela.potjens@vng.nl ; argos@vpro.nl ; belastingen@vng.nl ; bestuursbureau@vng.nl ; beterenconcreter@vng.nl ; bijeenkomst@vng.nl ; bijeenkomstenalb@vng.nl ; binnenland@spitsnet.nl ; bkredactie@bdu.nl ; bos@boeddhistischeomroep.nl ; bureau@cda.nl ; bvn@rnw.nl ; c.lanting@overbetuwe.nl ; christien.bronda@dwi.amsterdam.nl ; college@boekel.nl ; communicatie@eo.nl ; communicatie@waalwijk.nl ; contactcentrum@dsb.denhaag.nl ; Cq-link@Cq-link.sr.nl ; cva@vng.nl ; cvanieuws@vng.nl ; daniel.kruithof@vng.nl ; ejournalist@dejournalist.nl ; democraat@d66.nl ; denieuwereporter@gmail.com.nl ; don.thijssen@uwv.nl ; dorien.vanpetersen@vng.nl ; duurzameoverheden@vng.nl ; eemnes@eemnes.nl ; eindredactie@trouw.nl ; em.moerdijk@moerdijk.nl ; email@gemeentehulst.nl ; email@texel.nl ; europanetwerk@vng.nl ; fembusiness@reedbusiness.nl ; Femke.Bax@platform31.nl ; gaykrant@gaykrant.nl ; gembar@barneveld.nl ; gemeente.best@gembest.nl ; gemeente.epe@epe.nl ; gemeente@aaenhunze.nl ; gemeente@aalburg.nl ; gemeente@aalten.nl ; gemeente@achtkarspelen.nl ; gemeente@almelo.nl ; gemeente@ameland.nl ; gemeente@amstelveen.nl ; gemeente@arnhem.nl ; gemeente@asten.nl ; gemeente@baarle-nassau.nl ; gemeente@baarn.nl ; gemeente@barendrecht.nl ; gemeente@bedum.nl ; gemeente@beemster.net ; gemeente@bellingwedde.nl ; gemeente@bergambacht.nl ; gemeente@bernheze.org ; gemeente@beuningen.nl ; gemeente@binnenmaas.nl ; gemeente@bloemendaal.nl ; gemeente@boarnsterhim.nl ; gemeente@borger-odoorn.nl ; gemeente@boxmeer.nl ; gemeente@boxtel.nl ; gemeente@breukelen.nl ; gemeente@brummen.nl ; gemeente@brunssum.nl ; gemeente@buren.nl ; gemeente@capelleaandenijssel.nl ; gemeente@coevorden.nl ; gemeente@cuijk.nl ; gemeente@dalfsen.nl ; gemeente@delft.nl ; gemeente@delfzijl.nl ; gemeente@demarne.nl ; gemeente@deventer.nl ; gemeente@dewolden.nl ; gemeente@diemen.nl ; gemeente@doetinchem.nl ; gemeente@dongeradeel.nl ; gemeente@drimmelen.nl ; gemeente@dronten.nl ; gemeente@duiven.nl ; gemeente@eersel.nl ; gemeente@eindhoven.nl ; gemeente@elburg.nl ; gemeente@emmen.nl ; gemeente@ermelo.nl ; gemeente@geldrop-mierlo.nl ; gemeente@gemert-bakel.nl ; gemeente@giessenlanden.nl ; gemeente@gorinchem.nl ; gemeente@gouda.nl ; gemeente@graftderijp.nl ; gemeente@groesbeek.nl ; gemeente@haaksbergen.nl ; gemeente@haaren.nl ; gemeente@halderberge.nl ; gemeente@hardenberg.nl ; gemeente@harderwijk.nl ; gemeente@haren.nl ; gemeente@hattem.nl ; gemeente@heemstede.nl ; gemeente@heerenveen.nl ; gemeente@hellevoetsluis.nl ; gemeente@helmond.nl ; gemeente@hengelo.nl ; gemeente@h-i-ambacht.nl ; gemeente@hilvarenbeek.nl ; gemeente@hilversum.nl ; gemeente@hoogeveen.nl ; gemeente@hoorn.nl ; gemeente@huizen.nl ; gemeente@kapelle.nl ; gemeente@kollumerland.nl ; gemeente@korendijk.nl ; gemeente@krimpenaandenijssel.nl ; gemeente@laarbeek.nl ; gemeente@landgraaf.nl ; gemeente@landsmeer.nl ; gemeente@leeuwarden.nl ; gemeente@lelystad.nl ; gemeente@leusden.nl ; gemeente@lingewaard.nl ; gemeente@loenen.nl ; gemeente@lopik.nl ; gemeente@loppersum.nl ; gemeente@losser.nl ; gemeente@maassluis.nl ; gemeente@marum.nl ; gemeente@medemblik.nl ; gemeente@menaldumadeel.nl ; gemeente@middendelfland.nl ; gemeente@middendrenthe.nl ; gemeente@mookenmiddelaar.nl ; gemeente@neerijnen.nl ; gemeente@nijkerk.org ; gemeente@nijmegen.nl ; gemeente@noordwijk.nl ; gemeente@noordwijkerhout.nl ; gemeente@nunspeet.nl ; gemeente@oisterwijk.nl ; gemeente@oldebroek.nl ; gemeente@olst-wijhe.nl ; gemeente@ommen.nl ; gemeente@onderbanken.nl ; gemeente@oostgelre.nl ; gemeente@ooststellingwerf.nl ; gemeente@opmeer.nl ; gemeente@opsterland.nl ; gemeente@oss.nl ; gemeente@ouder-amstel.nl ; gemeente@reimerswaal.nl ; gemeente@reuseldemierden.nl ; gemeente@rheden.nl ; gemeente@rijnwoude.nl ; gemeente@roggel-en-neer.gemnet.nl ; gemeente@rozendaal.nl ; gemeente@rucphen.nl ; gemeente@schermer.nl ; gemeente@schoonhoven.nl ; gemeente@schouwen-duiveland.nl ; gemeente@s-hertogenbosch.nl ; gemeente@sint-michielsgestel.nl ; gemeente@sliedrecht.nl ; gemeente@smallingerland.nl ; gemeente@someren.nl ; gemeente@sonenbreugel.nl ; gemeente@stadskanaal.nl ; gemeente@staphorst.nl ; gemeente@stedebroec.nl ; gemeente@t-diel.nl ; gemeente@tenboer.nl ; gemeente@terneuzen.nl ; gemeente@terschelling.nl ; gemeente@teylingen.nl ; gemeente@tholen.nl ; gemeente@tiel.nl ; gemeente@tubbergen.nl ; gemeente@ubbergen.nl ; gemeente@uithoorn.nl ; gemeente@urk.nl ; gemeente@valkenswaard.nl ; gemeente@veere.nl ; gemeente@veldhoven.nl ; gemeente@venray.nl ; gemeente@vianen.nl ; gemeente@voorschoten.nl ; gemeente@voorst.nl ; gemeente@waalre.nl ; gemeente@waddinxveen.nl ; gemeente@wageningen.nl ; gemeente@wassenaar.nl ; gemeente@waterland.nl ; gemeente@weert.nl ; gemeente@westervoort.nl ; gemeente@westvoorne.nl ; gemeente@wierden.nl ; gemeente@wijchen.nl ; gemeente@winsum.nl ; gemeente@woensdrecht.nl ; gemeente@zeevang.nl ; gemeente@zevenaar.nl ; gemeente@zoeterwoude.nl ; gemeente@zuidhorn.nl ; gemeente@zundert.nl ; gemeente@zwijndrecht.nl ; gemeente_lisse@lisse.nl ; gemeentebestuur@castricum.nl ; gemeentebestuur@dordrecht.nl ; gemeentebestuur@harlingen.nl ; gemeentebestuur@hellendoorn.nl ; gemeentebestuur@uitgeest.nl ; gemeentebreda@breda.nl ; gemeentehuis@goedereede.nl ; gemeentehuis@houten.nl ; gemeentehuis@kerkrade.nl ; gemeentehuis@nuenen.nl ; gemeenten@veteraneninstituut.nl ; gemeentevelsen@velsen.nl ; groene@groene.nl ; handschrift@christenunie.nl ; hans.zuidema@arnhem.nl ; hart@sbs6.nl ; helen.schuurmans@vng.nl ; hetbeste@readersdigest.nl ; heumen@heumen.nl ; human@omroep.nl ; i.bocken@heerlen.nl ; ikon@ikon.nl ; info@aalsmeer.nl ; info@actueleonderwerpen.nl ; info@alblasserdam.nl ; info@albrandswaard.nl ; info@almere.nl ; info@alphen-chaam.nl ; info@appingedam.nl ; info@assen.nl ; info@at5.nl ; info@avro.nl ; info@beesel.nl ; info@bergeijk.nl ; info@bergen.nl ; info@bergen-nh.nl ; info@beverwijk.nl ; info@bladel.nl ; info@bodegraven.nl ; info@bolsward.nl ; info@borne.nl ; info@borsele.nl ; info@boskoop.nl ; info@brielle.nl ; info@bronckhorst.nl ; info@bunnik.nl ; info@bussum.nl ; info@congreshuiselijkgeweld.nl ; info@cranendonck.nl ; info@cromstrijen.nl ; info@culemborg.nl ; info@debilt.nl ; info@denhelder.nl ; info@derondevenen.nl ; info@deurne.nl ; info@dinkelland.nl ; info@dirksland.nl ; info@doesburg.nl ; info@dongen.nl ; info@druten.nl ; info@echt-susteren.nl ; info@edam-volendam.nl ; info@ede.nl ; info@etten-leur.nl ; info@ferwerderadiel.nl ; info@franekeradeel.nl ; info@gaasterlan-sleat.nl ; info@geertruidenberg.nl ; info@geldermalsen.nl ; info@gemeentebeek.nl ; info@gemeenteberkelland.nl ; info@gemeentelangedijk.nl ; info@gemeente-mill.nl ; info@gemeentesluis.nl ; info@gemeente-steenbergen.nl ; info@gemeentestein.nl ; info@gemeentewesterveld.nl ; info@gemeentewestland.nl ; info@gilzerijen.nl ; info@goirle.nl ; info@graafstroom.nl ; info@grave.nl ; info@groningen.nl ; info@grootegast.nl ; info@gulpen-wittem.nl ; info@haarlemmermeer.nl ; info@heiloo.nl ; info@hetbildt.nl ; info@heusden.nl ; info@heuvelrug.nl ; info@hillegom.nl ; info@hof-van-twente.nl ; info@hoogezand-sappemeer.nl ; info@ijsselstein.nl ; info@indymedia.nl ; info@kampen.nl ; info@katwijk.nl ; info@kessellimburg.nl ; info@kinggemeenten.nl ; info@leek.nl ; info@leerdam.nl ; info@leeuwarderadeel.nl ; info@leiderdorp.nl ; info@leidschendam-voorburg.nl ; info@lemsterland.nl ; info@lingewaal.nl ; info@littenseradiel.nl ; info@lochem.nl ; info@loonopzand.nl ; info@maarssen.nl ; info@maasdriel.nl ; info@meerssen.nl ; info@menterwolde.nl ; info@meppel.nl ; info@middelburg.nl ; info@middelharnis.nl ; info@millingenaanderijn.nl ; info@montfoort.nl ; info@muiden.nl ; info@naarden.nl ; info@nederbetuwe.nl ; info@nederlek.nl ; info@nederweert.nl ; info@nieuwkoop.nl ; info@nieuw-lekkerland.nl ; info@noord-beveland.nl ; info@nvmp.nl ; info@oegstgeest.nl ; info@oirschot.nl ; info@oldenzaal.nl ; info@omroepzeeland.nl ; info@oostflakkee.nl ; info@oud-beijerland.nl ; info@oude-ijsselstreek.nl ; info@ouderkerk.nl ; info@oudewater.nl ; info@overbetuwe.nl ; info@papendrecht.nl ; info@partnersenpropper.nl ; info@pekela.nl ; info@pijnacker-nootdorp.nl ; info@purmerend.nl ; info@putten.nl ; info@raalte.nl ; info@renkum.nl ; info@renswoude.nl ; info@rhenen.nl ; info@ridderkerk.nl ; info@roosendaal.nl ; info@scherpenzeel.nl ; info@schijndel.nl ; info@schinnen.nl ; info@simpelveld.nl ; info@sint-oedenrode.nl ; info@sittard-geleen.nl ; info@skarsterlan.nl ; info@sneek.nl ; info@soest.nl ; info@spijkenisse.nl ; info@steenwijkerland.nl ; info@strijen.nl ; info@twenterand.nl ; info@twickelstadfm.nl ; info@tynaarlo.nl ; info@vaals.nl ; info@valkenburg.nl ; info@veendam.nl ; info@veenendaal.nl ; info@veghel.nl ; info@venlo.nl ; info@vlagtwedde.nl ; info@vlieland.nl ; info@voerendaal.nl ; info@webber.nl ; info@weesp.nl ; info@werkendam.nl ; info@westerpost.nl ; info@westmaasenwaal.nl ; info@weststellingwerf.nl ; info@wijkbijduurstede.nl ; info@wunseradiel.nl ; info@wymbritseradiel.nl ; info@zaltbommel.nl ; info@zandvoort.nl ; info@zeewolde.nl ; info@zutphen.nl ; info@zwartewaterland.nl ; info_gemeente@amersfoort.nl ; informatiecentrum@vng.nl ; informeleaanpak@vng.nl ; informeleaanpak@vng.nl ; internet@omroepbrabant.nl ; jasja.vanark@vng.nl ; jdroos@pvda.nl ; jeugd@vng.nl ; jeugdjournaal@rtv.nos.nl ; jhdboer@delft.nl ; jongerenforum@tros.nl ; k.levinga@emmen.nl ; klantenservice@consumentenbond.nl ; larissa.zegveld@kinggemeenten.nl ; logh@freeman.nl ; lover@iiav.nl ; m.van.de.ven@helmond.nl ; magazine@fnv.nl ; magazine@groenlinks.nl ; magazine@nrc.nl ; mail@blaricum.nl ; mail@roermond.nl ; manbijthond@ncrv.nl ; michiel.de.visser@zibb.nl ; michiel.geuzinge@vng.nl ; miranda.draaijer@zibb.nl ; mistral@dse.nl ; multimedia@gelderlander.nl ; nanne.dejong@vng.nl ; nieuws@rtvoost.nl ; nieuwsdienst@anp.nl ; nieuwsdienst@omroepbrabant.nl ; nieuwsdienst@telegraaf.nl ; nieuwsshow@tros.nl ; njb@kluwer.nl ; noordpers@hetnet.nl ; nos.online@rtv.nos.nl ; nosjournaal@rtv.nos.nl ; rc@nrc.nl ; ochtenden@vara.nl ; og@omroepgelderland.nl ; omroep@rondevenen.nl ; ontbijtradio@vara.nl ; oog@rtv.nos.nl ; operatienup@kinggemeenten.nl ; opinie@frieschdagblad.nl ; opzij@redactie.weekbladpers.nl ; otto.blaauwgeers@zibb.nl ; p.kaufmann@zuidplas.nl ; persbericht@fd.nl ; Petra.Jagt@vng.nl ; post@alkmaar.nl ; post@bsd.rotterdam.nl ; post@dantumadeel.nl ; post@haarlemmerliede.nl ; post@heemskerk.nl ; post@heerhugowaard.nl ; post@maastricht.nl ; postbus@gemeentenoordenveld.nl ; postbus@gemwoudenberg.nl ; postbus@heeze-leende.nl ; postbus@laren.nl ; postbus@sintanthonis.nl ; postbus@wijdemeren.nl ; postbus@wormerland.nl ; postbus@zwolle.nl ; postbus1@zederik.nl ; postbus16200@utrecht.nl ; postbus20@enschede.nl ; postbus20@schiermonnikoog.nl ; postbus5@maasdonk.nl ; postbus8@schagen.nl ; postbus83@uden.nl ; postdd@nieuwegein.nl ; praktijkvoorbeelden@vng.nl ; Project4.0@vng.nl ; publiciteit@salto.nl ; publiek@veronica.nl ; puinfo@tilburg.nl ; pvda@pvda.nl ; quote@quotemedia.nl ; raadsledenprogramma@vng.nl ; radio.online@tros.nl ; radio@rtvdrenthe.nl ; radio@rtvnoord.nl ; radio916@xs4all.nl ; radionieuws@nos.nl ; ras@bdu.nl ; red@gaykrant.nl ; redactie.drachtstercourant@friesepers.nl ; redactie@bnr.nl ; redactie@boom.nl ; redactie@buitenhoftv.nl ; redactie@business-class.nl ; redactie@dvhn.nl ; redactie@eindhovensdagblad.nl ; redactie@expreszo.nl ; redactie@favorietfm.net.nl ; redactie@gay-night.nl ; redactie@gelderlander.nl ; redactie@goedemorgennederland.tv.nl ; redactie@haagschecourant.nl ; redactie@hpdetijd.audax.nl ; redactie@l1.nl ; redactie@leeuwardercourant.nl ; redactie@mzine.nl ; redactie@nd.nl ; redactie@nhd.hdc.nl ; redactie@nieuwnieuws.nl ; redactie@nu.nl ; redactie@parool.nl ; redactie@pzc.nl ; redactie@refdag.nl ; redactie@rotterdamsdagblad.nl ; redactie@spitsnet.nl ; redactie@stadsnieuws.nl ; redactie@tweevandaag.nl ; redactie@vngmagazine.nl ; redactie@volkskrant.nl ; redactieonline@tubantia.wegener.nl ; redaksje@omropfryslan.nl ; renske.steenbergen@vng.nl ; rijnwaarden@rijnwaarden.nl ; rina.degraaf@uwv.nl ; rtv@omroepflevoland.nl ; rvu@omroep.nl ; secr_baflo@vng.nl ; secr_bawi@vng.nl ; secr_eccva@vng.nl ; serviceburo@regr.nl ; servicedesk@inlichtingenbureau.nl ; shirley.mulder@vng.nl ; sleutel@leiden.nl ; SlimSamenwerken@vng.nl ; socialepijler@g32.nl ; stadhuis@enkhuizen.nl ; stadhuis@oosterhout.nl ; stadhuis@rijswijk.nl ; stadhuis@woerden.nl ; stadskantoor@bergenopzoom.nl ; stadskantoor@goes.nl ; studio@zaanradio.nl ; tegenlicht@vpro.nl ; tijdvoortwee@kro.nl ; tips@nieuws.nl ; trendlezing@vng.nl ; tribune@sp.nl ; troskamerbreed@tros.nl ; tv@rtvdrenthe.nl ; tv@rtvnoord.nl ; verkeersbesluiten@koop.wmrijk.nl ; vlc@amsterdam.nl ; vngconnect@vng.nl ; vngleden@vng.nl ; vrijwilligeinzet@zonmw.nl ; vroegevogels@vara.nl ; w.kooistra@zutphen.nl ; waarstaatjegemeente@kinggemeenten.nl ; zeist@zeist.nl ;   5 Mei 2015   Waar is de overheid bang voor?
Door zijn verleden weet hij veel over de corruptie binnen de politiek en het niet legale Koningshuis.
Hun rol in de misdaad tegen de bevolking uit eigenbelang, de macht van de onderwereld in de politiek.
Dit is de ware rede waarom Neset Temirci weer gegijzeld is door het misdaad syndicaat van de overheid.
https://www.youtube.com/watch?v=77TU43G_o80
https://m.youtube.com/watch?v=iTfKceG_UQQ


  Allemaal stil zitten voor het knippen en scheren door de EU Nazi's De Europese bevolking moet betalen voor de daden van de banken en de niet gekozen EU boeven.
De schulden politiek escaleert verder.
Staatsschulden Italië en Spanje onhoudbaar net als Griekenland.
In Berlijn zijn de geld Automaten reeds leeg ivm het afschaffen van contant geld?
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/05/05/eu-bereitet-steuerzahler-auf-verluste-in-schulden-krise-vor/ http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/05/04/schulden-krise-eskaliert-iwf-fordert-verluste-von-euro-steuerzahlern/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/05/05/bond-crash-italien-und-spanien-im-visier/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/05/04/pleite-griechenlands-ist-ohne-ansteckung-europas-nicht-moeglich/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/05/05/leere-geldautomaten-berliner-banken-geht-das-bargeld-aus/
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/05/IMF-dreigt-hulp-te-stoppen-als-Europese-belastingbetaler-Griekenland-niet-opnieuw-redt
        24 april 2015  
Proefproces over de legitimiteit van de Nederlandse regering?
Onze grondwet zo dood als een pier!!
Koningrijk der Nederlanden is vervallen per 13 Mei 1940.
In 1945 is het eerste kabinet door de onwettige koningin aangewezen, waardoor alle volgende kabinetten niet rechtsgeldig zijn.
Alle wetten die gemaakt zijn na 13 mei 1940 zijn daarom niet legaal.
Illegaal Nederlands bestuur
 Yatri Kramp
Nederland heeft sinds mei 2012 al 72 jaar geen wettige regering. In de meidagen van 1940 werd het de regering van destijds te heet onder de voeten en vluchtten zij naar Engeland. Hierdoor werd automatisch grondwettelijk afstand gedaan van het wettige landsbestuur. Op deze manier kreeg de bezetter een heel land in de schoot geworpen en kon er een Duitse Rijkscommissaris worden aangesteld.
Tot zijn genoegen riep de Majesteit ook nog eens op, de bezetter zoveel als mogelijk terwille te zijn en zodoende kon de topambtenarij voor de Nazi’s aan de slag. Dit was landverraad en dus strafbaar. Omdat de regering onder leiding van Wilhelmina het hazenpad koos, werd grondwettelijk de regering opgeheven. Dit vanwege het in 1940 geldende grondwetsartikel 21: “In geen geval kan de zetel der regering buiten het Rijk worden verplaatst.”
Op 6 september 1898 bij de aanvaarding van de kroon heeft Wilhelmina met haar twee vingers in de lucht het volgende aan het Nederlandse volk beloofd en toegezegd: “Ik zweer aan het Nederlandsche volk, dat ik de grondwet steeds zal onderhouden en handhaven. Ik zweer dat ik de onafhankelijkheid van het grondgebied des Rijks met al mijn vermogen zal verdedigen en bewaren; dat ik de algemene en bijzondere vrijheid en de rechten van alle mijne onderdanen zal beschermen, en tot instandhouding en bevordering van de algemene en bijzondere welvaart alle middelen zal aanwenden, welke wetten te mijner beschikking stellen, zoals een goed Koning schuldig is te doen. Zo waarlijk helpe mij God almachtig.”
Op 13 mei 1940 heeft zij deze plechtige eed aan het ‘Nederlandsche’ volk gebroken en aldus afstand gedaan van de regering. Sinds die dag wordt dit land dus onwettig bestuurd door een onwettig gezag. Iedereen kan dit begrijpen. Maar je hoort de politici in Den Haag en de staatsrechtgeleerden nergens over.
Het vestigen van een regering is pas wettig als er over gestemd kan worden. Nederland heeft niet gekozen voor de ‘Oranjes’, niet in 1813 toen Willem Frederik hier is geïnstalleerd en ook niet in 1945, toen de onwettige koningin weer pontificaal plaats nam op de troon. Een en ander is nooit bevestigd door een volksraadpleging, dus sinds die tijd is het gezag illegaal.


"Ik en mijn regering zullen ook thans onze plicht doen. Doet gij den uwen, overal en in alle omstandigheden, ieder op de plaats waar hij is gesteld, met de uiterste waakzaamheid en met die innerlijke rust en overgave waartoe een rein geweten in staat stelt."
Een en ander betekent dus ook dat de gehele wetgeving op de schop kan, het lands- en lokale bestuur drastisch moet worden gereorganiseerd, voorafgegaan door een volkssoevereine grondwet, gelegaliseerd door een volksraadpleging.
De luxueus zittende, doch onbevoegde bestuurders ziet de bui al hangen en kosten noch moeite worden gespaard om Nederland te ‘integreren’ in de Europese Unie. Een ander woord voor het overdragen van het onbevoegd gezag aan eveneens onbevoegde bureaucraten.
We zouden het voorbeeld van IJsland moeten volgen…
In IJsland zorgde het volk ervoor dat de regering opstapte. Nadat de grootste banken waren genationaliseerd werd besloten de schuld aan Nederland niet terug te betalen. Het volk nam actief deel aan het herschrijven van de grondwet. Dit alles op een vreedzame manier.
Een complete revolutie tegen de machten die de huidige wereldwijde crisis hebben georkestreerd. Daarom is IJsland de laatste twee jaar zo weinig in het nieuws geweest. De huidige wereldmacht wilt niet dat het voorbeeld van IJsland gevolgd wordt.
In 2008 werd de grootste bank van IJsland genationaliseerd. De tweede en derde bank van het land waren al genationaliseerd. De IJslandse kroon devalueert en de beurs keldert, het land is bankroet.
In 2009 protesteren burgers voor het IJslandse parlementsgebouw en dient de minister-president het ontslag van de regering in en komen er nieuwe verkiezingen. Een wetsvoorstel moet het probleem van de schuld aan Nederland gaan oplossen. De IJslandse bevolking krijgt tot 2046 de tijd om 3,8 miljard euro tegen 5,5 procent rente af te betalen.
In 2010 gaat de IJslandse bevolking opnieuw de straat op. Dit maal om een referendum te eisen. Tijdens dit referendum spreekt 93% van de IJslanders zich uit tegen het terugbetalen van de schuld. Het wetsvoorstel is van tafel. Ondertussen is de regering een onderzoek gestart om de verantwoordelijken voor de crisis te berechten. Vele topmannen en bankiers worden gearresteerd. Er komt zelfs een speciale gevangenis voor opgepakte IJslandse bankiers.
In 2011 wordt een burgercomité gekozen om de grondwet te herschrijven. Het is voor het eerst dat IJsland zijn eigen grondwet schrijft. Toen het land in 1944 onafhankelijk werd van Denemarken nam het grotendeels de Deense grondwet over. Er werden 25 burgers uit de 522 kandidaten gekozen die geen politieke banden hadden.
De aspecten van de IJsland revolutie: Ontslag van de regering, nationalisering van de banken, een referendum zodat mensen invloed kunnen uitoefenen op economische besluiten, opsluiten van de betrokken partijen en herschrijven van de grondwet door het volk. Het IJslandse volk heeft laten zien voor zichzelf op te komen én wat democratie werkelijk is.
Wat kunnen wij, het Nederlandse volk, doen?
Het afzetten van de oude, gemanipuleerde regering, de mondiale instituten zoals centrale banken, het oude bankstelsel, de Bilderbergers, Comité van 300, Trilaterale Commissie, Europese Commissie, Wereldbank e.d., waarbinnen Nederlanders een prominente rol vervullen, waaronder ons koningshuis en talrijke politieke figuren, bankiers en mediafanaten van ons land.
Het installeren van een overgangsregering die de Nederlandse bevolking gaat informeren over hun gemanipuleerde geschiedenis, religies, wetenschap, het aankondigen van de komst van onze ruimtefamilie, het beëindigen van oorlogen, de komst van een nieuw bankstelsel die via een herverdeling welvaart brengt naar alle mensen, het reinigen van de vervuiling van lucht, land en zee, het invoeren van nieuwe technologieën waardoor het plunderen van Moeder Aarde wordt stopgezet en waar olie als energiebron wordt afgeschaft. Rechtstreekse contacten met buitenaardse verder ontwikkelde beschavingen en grondleggers van de verschillende religies die de eenheid van alle schepsels benadrukken en de soevereiniteit van het individu, culturen en volkeren garanderen.
 
 
In deze Parlementaire Handelingen is vastgelegd dat de wet van 19 juli 1945 niet door Koning Leopold III is bekrachtigd overeenkomstig artikel 69 van de Grondwet, welke luidt: ART. 69. - De Koning bekrachtigt de wetten en kondigt die af.
 
Het is daarom goed om te weten welke regering deze wet van 19 juli 1945 heeft vastgesteld en wat voorafgaande daaraan de voorgeschiedenis was vanaf het moment van voor de Tweede Wereldoorlog. Deze voorgeschiedenis was als volgt:
Op 24 mei 1936 nam de naam Vlaams Nationaal Blok (VNV) voor het eerst deel aan de verkiezingen. Het succes bleef niet uit: het VNV haalde zestien zetels binnen. Ook Rex haalde 21 kamerzetels binnen (naast twaalf zetels in de Senaat).
Op 6 oktober 1936 sluit het Vlaams Nationaal Blok met REX-Vlaanderen een akkoord waarin beide partijen ijveren voor een gefederaliseerd België onder de troon van Leopold III.
In 1937 slaagde het VNV erin, mede door tussenkomst van de bekende Orangist en Groot-Nederland promotor Pieter Geyl en Carel Gerretson die de intriges binnen de Vlaamse Beweging van dat moment niet doorgronden, de Frontpartij, een sociaal-Vlaamsgezinde partij, in te lijven. Herman Vos, boegbeeld van de Frontpartij, stapte daarop over naar de BWP (Socialisten), de partij van Paul Henri Spaak.
Begin 1939 : De affaire-Martens leidde begin 1939 tot de val van de regering Spaak I (Katholieke Partij, Liberalen, Socialisten).‘Voor het eerst valt een Belgische regering om een uitsluitend Vlaams motief!’. Na een mislukte poging van Hubert Pierlot om een nieuwe regering te vormen werden op 6 maart 1939 de Kamers ontbonden. Het politieke bestel zat muurvast. De communautaire tegenstellingen waren zeker niet de enige oorzaak, maar ze beheersten toen wel de binnenlandse politiek. De affaire-Martens werd door nogal wat commentatoren aangevoerd als een bewijs van de verloedering van het politieke bestel.
Op 6 maart 1939 : Koning Leopold III schreef op 6 maart 1939 een scherpe brief aan Hubert Pierlot. Hij had het daarin over de ‘politieke dwalingen’ en de verloedering van de wettelijke instellingen door de drijverijen van de partijen die hij ‘organen zonder wettelijk mandaat’ noemde.
In 1939 heeft Georges Janssen, Gouverneur van de Nationale Bank, een gedeelte van haar goudincasso, voor een bedrag van méér dan 6 miljard frank, naar Frankrijk overgebracht.
In mei 1940 werd op initiatief van de gouverneur van de Nationale Bank van België, Georges Janssen, en in overeenstemming met de Belgische regering Pierlot, alsook met het medeweten van de Franse regering Reynaud, een gouddepot van een bedrag van 6 en half miljard Belgische frank te Dakar gedeponeerd. Op dezelfde plaats heeft de Franse regering een bedrag van 18 en half miljard Franse goudfrank gedeponeerd, zodat zich een totaal van vijfentwintig miljard goud te Dakar bevindt. Koning Leopold III en de personen die hem trouw zijn gebleven in België, hebben, door bemiddeling
van een vertrouwensman, aan de Franse regering van Pétain een verzoek gericht, opdat de Franse regering het vervoer van het goud van Dakar naar Amerika of Engeland zou beletten. Met deze voorkennis heeft de gouverneur van de Belgische Nationale Bank, Georges Janssen, professor Ansiaux gelast aan de Franse regering Pétain, het verzoek te richten, dat het gouddepot van zes en half miljard van Dakar zou overgebracht worden naar Amerika of naar Engeland, ten einde het ter beschikking te stellen van de zogezegde Belgische regering te Londen.
Op 10 mei 1940 brak de Tweede Wereldoorlog uit en werd België binnengevallen door de Duitsers.
Op 28 mei 1940 capituleerde koning Leopold III met zijn leger en werd hij formeel krijgsgevangene.
Vanaf 28 mei 1940 tot 7 juni 1944 Hoewel formeel krijgsgevangen verbleef de koning met zijn hofhouding en kinderen in het kasteel van Laken en onderhield hij contact met politici in België, zoals de autoritaire socialist Hendrik De Man.
Op 21 oktober 1943 heeft Paul Henri Spaak te Londen namens de Regering van Zijne Majesteit de Koning der Belgen tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg de Monetaire Overeenkomst gesloten. Deze overeenkomst is door Koning Leopold III nooit bekrachtigd overeenkomstig artikel 69 van de Grondwet, welke luidt:
ART. 69. - De Koning bekrachtigt de wetten en kondigt die af.
 
Deze door Paul Henri Spaak te Londen namens de Regering van Zijne Majesteit de Koning der Belgen tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg gesloten Monetaire Overeenkomst is nooit bekrachtigd door Koning Leopold III overeenkomstig artikel 69 van de Grondwet. De op 5 augustus 1955 gesloten Europese Monetaire Overeenkomst met:
De Bondsrepubliek Duitsland, De Republiek Oostenrijk, Het Koninkrijk België, Het Koninkrijk Denemarken, Spanje, De Franse Republiek, Het Koninkrijk Griekenland, Ierland, De Republiek IJsland, De Italiaanse Republiek, Het Groothertogdom Luxemburg, Het Koninkrijk Noorwegen, Het Koninkrijk der Nederlanden, De Portugese Republiek, Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Bretagne, Noord-Ierland, Koninkrijk Zweden, Zwitserse Bondsstaat, Turkse Republiek,
 
is gebaseerd op deze op 21 oktober 1943 door Paul Henri Spaak te Londen gesloten overeenkomst, welke nooit is bekrachtigd door Koning Leopold III en daarmee in strijd met de Belgische Grondwet. De grote economische problemen van dit moment zijn dus volledig toe te schrijven aan Paul Henri Spaak en zijn Belgische Socialistische partij.
In Januari 1944 hebben de ministers van de Belgische regering in ballingschap vanuit Londen verschillende pogingen gedaan om hierover een passende overeenkomst met Leopold III gerealiseerd te krijgen. Ze stuurden in januari 1944 de schoonzoon van premier Hubert Pierlot als afgezant naar koning Leopold III met een briefaanbod tot verzoening van de Belgische regering in ballingschap. Deze brief heeft koning Leopold III nooit bereikt omdat de schoonzoon van premier Hubert Pierlot, door de Duitsers onderweg werd gedood.
Op 25 Januari 1944 schreef koning Leopold III zijn “ politiek testament ” kort na deze mislukte poging tot verzoening. In dat testament eiste Koning Leopold III dat het door de Belgische Federale Regering moest worden gepubliceerd in het geval hij niet in België zou zijn als de geallieerde troepen arriveerden. In dit politieke testament heeft koning Leopold III onder meer letterlijk het volgende geschreven:
71 ©
8. De buitenlandse en koloniale politiek Inzake het internationale statuut eis ik in naam van de grondwet dat België in zijn volledige onafhankelijkheid zou worden hersteld en dat het geen verbintenissen of akkoorden met andere staten zou aanvaarden, van welke aard ook, dan in volledige soevereiniteit en mits de noodzakelijke tegenprestaties. Ik houd er ook aan dat geen afbreuk wordt gedaan aan de banden tussen de kolonie en het moederland. Ik herinner er bovendien aan dat volgens de grondwet een verdrag geen enkele waarde heeft indien het niet de koninklijke handtekening draagt. Leopold, Koning der Belgen, gevangene in het kasteel van Laken   Hiermee heeft Koning Leopold III in zijn testament van 25 januari 1944 aan de Belgische regering in Londen onmiskenbaar kenbaar gemaakt dat aan de op 21 oktober 1943 door Paul Henri Spaak te Londen namens de Regering van Zijne Majesteit de Koning der Belgen tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg gesloten Monetaire Overeenkomst geen enkele waarde kan worden toegekend omdat het niet de Koninklijke handtekening draagt. Op 7 juni 1944 werd Koning Leopold III, daags na de invasie van Normandië, naar Duitsland en nadien naar Oostenrijk gedeporteerd. Op 5 september 1944 heeft Paul-Henri Spaak te Londen namens de Regering van Zijne Majesteit de Koning der Belgen de Nederlands-Belgische-Luxemburgse Douane-overeenkomst ondertekend. Deze ondertekening heeft Paul Henri Spaak wederom gedaan zonder het door koning Leopold III te laten bekrachtigen op grond van artikel 69 van de Grondwet in strijd met het op 25 Januari 1944 geschreven testament van Koning Leopold III. Deze niet door koning Leopold III bekrachtigde Nederlands-Belgische-Luxemburgse Douane overeenkomst tussen het Koninkrijk der
 
Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg heeft tot gevolg gehad dat onder leiding van dezelfde Paul-Henri Spaak, de toenmalige Belgische minister van Buitenlandse zaken, een comité is opgericht om onderzoek te doen naar de eenwording van de Europese markt.
In april 1956 heeft het Comité twee voorstellen gedaan over “ de invoering van een algemene gemeenschappelijke markt ” en “ de oprichting van een Gemeenschap voor atoomenergie ”. Op 25 maart 1957 werd met het ondertekenen van “ het EEG-verdrag ” of “ het Verdrag van Rome ” de Europese Economische Gemeenschap (EEG) opgericht. Het verdrag van Rome is door de deelnemende landen: België, (Bondsrepubliek) Duitsland, Italië, Luxemburg en Nederland geratificeerd en per 1 januari 1958 in werking getreden. Namens België werd dit “ EEG-verdrag ” ondertekend door Paul-Henri Spaak en Jean-Charles Snoy et d'Oppuers.
Op het in samenwerking met Robert Rothschild per 1 januari 1958 in werking getreden “ Verdrag van Rome ” volgde het “ Verdrag van Maastricht ” welke op 1 november 1993 in werking is getreden. In het Verdrag van Maastricht werd onder andere bepaald dat er een Economische en Monetaire Unie (EMU) gevormd zou worden, met een gemeenschappelijke munteenheid, die de 'euro' genoemd zou worden. Voor de invoering van de monetaire unie werd een Europese begrotingsdiscipline afgesproken, de zogenaamde "Maastrichtnorm". Verder werd er een kader ontworpen voor de toekomstige politieke en economische eenmaking. Het verdrag werd ondertekend door België, Denemarken, Duitsland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal en het Verenigd Koninkrijk. Het verdrag werd in 1997 gewijzigd door het Verdrag van Amsterdam, in 2001 door het Verdrag van Nice en in 2007 door het Verdrag van Lissabon, welke per 1 december 2009 in werking is getreden. Heden is gebleken dat de gevolgen daarvan rampzalig zijn voor België, voor Europa en voor de rest van de Wereld. Enkel het Hof van Cassatie van België samen met de Raad van State van België zijn in de mogelijkheid om een ramp van een omvang,
waarin zo’n 90% van 7000.000.000 wereldbewoners worden vernietigd, te voorkomen door per direct uitvoering te geven aan het “ politiek testament ” van koning Leopold III, waartoe België al vanaf 10 september 1944 Grondwettelijk verplicht is.
Ten tijde van de op 21 oktober 1943 door Paul Henri Spaak te Londen namens de Regering van Zijne Majesteit de Koning der Belgen tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg gesloten Monetaire Overeenkomst en de op 5 september 1944 door Paul Henri Spaak te Londen namens de Regering van Zijne Majesteit de Koning der Belgen tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg gesloten Nederlands-Belgische-Luxemburgse Douane-overeenkomst was prins Karel nog geen regent. Dit betekent dat deze overeenkomsten door Paul Henri Spaak (socialistische partij) zijn gesloten in strijd met artikel 68 van de top dat moment van kracht zijnde Grondwet waarin letterlijk het volgende staat geschreven (Stuk D):
ART. 68 . - De Koning voert het bevel over land- en zeemacht, verklaart oorlog, sluit de vredes-, verbonds- en handelsverdragen
Hij geeft er kennis van aan de Kamers, zodra het belang en de veiligheid van de Staat het toelaten, onder bijvoeging van de passende mededelingen.
De handelsverdragen en de verdragen, waardoor de Staat zou kunnen worden bezwaard of Belgen persoonlijk gebonden, zijn slechts van kracht nadat zij door de Kamers zijn goedgekeurd.
Geen afstand, geen ruiling, geen aanhechting van grondgebied kan plaats hebben dan krachtens een wet. In geen geval kunnen de geheime artikelen van een verdrag de openbaar gemaakte artikelen te niet doen.
Nu hiermee feitelijk is komen vast te staan dat enkel koning Leopold III grondwettelijk bevoegd was om op 21 oktober 1943 de Monetaire Overeenkomst en op 5 september 1944 de Nederlands-Belgische-Luxemburgse Douane-overeenkomst te sluiten, betekent dat socialist Paul Henri Spaak met het ondertekenen ervan namens de Regering van Zijne Majesteit de Koning der Belgen tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg een staatsgreep heeft gepleegd waarmee de partijpolitiek de koning van België heeft uitgeschakeld en de macht over België heeft overgenomen zonder tussenkomst van het Hof van Cassatie, het hoogste rechtscollege van België. Daarmee heeft door toedoen van socialist Paul Henri spaak de partijpolitiek in België vanaf 5 september 1944 ook de volledige macht verkregen over het Hof van Cassatie van Belgie en alle onderliggende Hoven, Rechtbanken en Gerechten,. waardoor er vanaf 5 september 1944 in Belgie geen scheiding der machten meer is en Nederland samen met Belgie heeft kunnen uitgroeien tot ’s-Werelds grootste misdaad organisatie met sluipmoordende chemische genocide gevolgen voor 7000.000.000 wereldbewoners, welke moet leiden tot de Nieuwe Wereld Orde waar slechts zo’n 500 miljoen mensen op onze aarde het voorrecht krijgen om te blijven leven. De overige 6,5 miljard mensen moeten met behulp van hun eigen belastinggeld worden vergiftigd en degenen die daartegen al maar liefst 28 jaar lang op een meest rechtmatige wijze strijden zoals A.M.L. van Rooij, zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen en hun bedrijven Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de politieke Partij De Groenen moeten door Annemie Turtelboom dan ook op de hierboven beschreven meest weerzinwekkende wijze worden geliquideerd, evenals Erik Verbeek en No Cancer Foundation vzw te Hasselt.
Zie vanaf pagina 69 het chronologisch historisch verhaal.
17 april 2015: Verzoekschrift aan Koen Geens, Minister van Justitie (federale regering) voor herstel Belgische grondwet van 1944
 
 
  22 april 2015   Wetgeving in Nederland niet legaal, dank de partij politiek uit het verleden. De grondwet van Nederland is vervallen,   zie een stuk van de historie die deze stelling ondersteunen, waarbij nu ook de ontwaking komt richting de Politiek.    Website voor juristen

Brenninkmeijer: “Grondwet zo dood als een pier”

http://www.mr-online.nl/juridisch-nieuws/26521-brenninkmeijer-grondwet-zo-dood-als-een-pier#.VTYGkJzMukI.nujij

dinsdag 21 april 2015 door redactie Mr.

 

“In Nederland vinden we dat wij alles zo goed doen. Maar rechtsstatelijk gezien is dat helemaal niet zo.” Afgelopen maandag hield voormalig Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer - naast lid van de Europese Rekenkamer ook hoogleraar Institutionele aspecten van de rechtsstaat aan de Universiteit Utrecht - zijn oratie met de titel Stresstest rechtsstaat Nederland . Brenninkmeijer is behoorlijk stellig: “Onder politici heerst onwetendheid. Ze begrijpen de constitutionele verhoudingen niet. En wat democratie echt betekent.” Onze Grondwet vindt Brenninkmeijer “zo dood als een pier”.

Hij is altijd gefascineerd geweest door het onderwerp rechtsstaat. In 1987 promoveerde hij bij Ernst Hirsch Ballin, de latere minister van Justitie, op dit onderwerp. In een toelichting op zijn oratie zegt Brenninkmeijer: “Waar die fascinatie vandaan komt? Grappige vraag eigenlijk. Ik denk dat ik fundamenteel voor vrijheid ben. Die van mijzelf, en die van anderen.”

In zijn oratie onderwerpt Brenninkmeijer Nederland aan een ‘stresstest’ met als centrale vraag: hoe is het gesteld met onze rechtsstaat? Kent ons democratische systeem voldoende waarborgen om onze rechtsstatelijke waarden voldoende en tijdig te beschermen? Brenninkmeijers conclusie luidt dat Nederland de stresstest niet doorstaat en zijn advies liegt er niet om: “Voer de constitutionele toetsing in en schaf de Eerste Kamer af. De rol van de Eerste Kamer wordt toch steeds onduidelijker.”

Rechtsstatelijke vraagstukken raken volgens Brenninkmeijer zowel wetgeving, uitvoering als rechtspraak. Doet zich in een van de drie pijlers van de trias politica een schending voor, dan kunnen de andere pijlers in beginsel tijdig zo’n schending repareren. Brenninkmeijer noemt echter tal van voorbeelden waaruit blijkt dat dit systeem lang niet altijd werkt: “Door de uitvoerende macht worden bijvoorbeeld regelmatig rechtsstatelijke waarden geschonden. In de meeste gevallen wordt dit tijdig gerepareerd door de rechter, of de Nationale Ombudsman, maar niet altijd. Neem de gaswinning in Groningen. De politiek heeft hier vanaf het begin met haar neus bovenop gestaan en toch bleek het mogelijk dat er uiteindelijk een zeer gevaarlijke situatie ontstond, die nog lang zal voortduren. Er was zelfs een Onderzoeksraad voor nodig om vast te stellen dat er fouten zijn gemaakt.”

17 april 2015: Verzoekschrift aan minister Koen Geens (federale regering) voor herstel Belgische grondwet van 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-mei-2012-brief-aan-maxima-over-nederland-bestaat-niet.pdf
Hiermee heeft Koning Leopold III in zijn testament van 25 januari 1944 aan de Belgische regering in Londen onmiskenbaar kenbaar gemaakt dat aan de op 21 oktober 1943 door Paul Henri Spaak te Londen namens de Regering van Zijne Majesteit de Koning der Belgen tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg gesloten Monetaire Overeenkomst geen enkele waarde kan worden toegekend omdat het niet de Koninklijke handtekening draagt.


Op 7 juni 1944 werd Koning Leopold III, daags na de invasie van Normandië, naar Duitsland en nadien naar Oostenrijk gedeporteerd.
Op 5 september 1944 heeft Paul-Henri Spaak te Londen namens de Regering van Zijne Majesteit de Koning der Belgen de Nederlands-Belgische-Luxemburgse Douane-overeenkomst ondertekend. Deze ondertekening heeft Paul Henri Spaak wederom gedaan zonder het door koning Leopold III te laten bekrachtigen op grond van artikel 69 van de Grondwet in strijd met het op 25 Januari 1944 geschreven testament van Koning Leopold III. Deze